ASIATTORNEYS

ASIATTORNEYS

Công ty luật ASIATTORNEYS Franceskinj Chazard Partners aarpi được thành lập bởi Albert Franceskinj and Caroline Chazard Meas, thành viên của Đoàn luật sư Paris, có kinh nghiệm làm việc ở châu Âu và châu Á, và đặc biệt là ở Đông Nam Á từ năm 1997 và 2002, tư vấn cho các khách hàng quốc tế (các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các xí nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn) trong lĩnh vực luật quốc tế cũng như luật địa phương cho các hoạt động thương mại và dự án đầu tư của khách hàng tại Châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Singapore.

Công ty luật ở Paris đã thành lập văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh – trái tim kinh tế của VIệt Nam – phù hợp với quy định của Công ty luật Fidal được gọi là “FIDAL ASIATTORNEYS” (tên thương mại), Công ty TNHH Luật FIDAL Franceskinj Chazard & Partners (tên doanh nghiệp).


< Trở về


Xem thêm
Đầu trang