ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

FIDAL AISATTORNEYS và FIDAL có một mạng lưới các công ty đối tác ở Châu Á và những khu vực khác trên thế giới, được lựa chọn từ những công ty có kỹ năng cao, có tầm nhìn và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Ngoài những cộng sự tại Tunisia, Algeria và Brazil, FIDAL còn có những kênh liên lạc xuyên suốt tại 150 quốc gia trên kháp 5 lục địa.

Chúng tôi còn hợp tác với các chuyên gia, các hiệp hội và tổ chức kinh tế khác…


FIDAL AISATTORNEYS và FIDAL có một mạng lưới các công ty đối tác ở Châu Á và những khu vực khác trên thế giới, được lựa chọn từ những công ty có kỹ năng cao, có tầm nhìn và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Office notarial de La Madeleine
Rue Jeanne Maillotte
Résidence Aurélia 3
BP 18
59561 La Madeleine Cedex
Tel : 03 20 21 08 08
Fax : 03 20 21 05 64
Liên hệ: Jérôme Lesage

FIDAL TUNISIE
7, rue de Mauritanie
1002 Tunis Belvédère
Tel : 00 (216) 71 79 35 44
Liên hệ:  Rached Fourati

FIDAL có mối quan hệ hợp tác bền vững với Siqueira Castro Advogados, một công ty luật hàng đầu Brazil.

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
Praça Pio X, 15, Centro,
Rio de Janeiro, RJ, 20040-020
Tel : 00 (55 21) 2223 8818
Liên hệ: Jean-Pascal Amoros, Leonardo Cotta Pereira

Office notarial de La Madeleine
Rue Jeanne Maillotte
Résidence Aurélia 3
BP 18
59561 La Madeleine Cedex
Tel : 03 20 21 08 08
Fax : 03 20 21 05 64
Liên hệ: Jérôme Lesage

FIDAL có mối quan hệ hợp tác với Miller Thomson, một công ty luật của Canada

MILLER THOMSON
Scotia Plaza
40 rue King Ouest,
bureau 5800
Toronto, ON
M5H 3S1
Canada
Tel : 416.595.8500
Liên hệ: Christine Blaise-Engel

[Nguồn: http://www.fidal.fr/en/le-cabinet/associes.html]

Chúng tôi cũng hợp tác với các chuyên gia và các hiệp hội, tổ chức kinh tế như:

>  FIDAL Asiattorneys tiến hành Service Public 2000 để phát triển dự án PPP tại Việt Nam.
http://www.sp2000.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=207:site-anglais&catid=34:lire-la-suite-liens

>  Asiattorneys là thành viên của Phòng thương mại Châu Âu và Phòng thương mại Pháp (EUROCHAMhttp://eurochamvn.org/

>  Albert Franceskinj là luật sư cố vấn cho Chính phủ  Pháp đã đăng ký tại Tòa Lãnh sự Pháp tại Việt Nam. http://www.consulfrance-hcm.org/

>  Albert Franceskinj là Phó Chủ tịch Phòng thương mại Pháp. http://www.ccifv.org

>  Caroline Chazard là cố vấn thương mại nước ngoài ở Singapore. http://www.cnccef.org

>  Ngân hàng thế giới/ Hoạt động kinh doanh IFC. http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=24212

>  Chúng tôi phói hợp với Ngân hàng thế giới trong việc soạn thảo ấn phẩm thường niên “Hoạt động kinh doanh ở Việt Nam” từ năm 2008

< Trở về

Đầu trang