Đăng NGUYỄN HA

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Luật sư Cộng tác

Thạc sĩ I chuyên ngành Luật hình sự, được cấp Giấy chứng nhận Luật Sở hữu trí tuệ của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Với vốn kiến thức của mình, Đăng là trợ thủ đắc lực cho các doanh nghiệp.

Với 5 năm kinh nghiệm làm việc trong Công ty luật cũng như trong ban pháp lý của công ty đa quốc gia (tập trung vào khía cạnh bất động sản - xây dựng), trong công ty chúng tôi, Ông đặc biệt phụ trách các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai và bất động sản, sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ, cùng với các khía cạnh hợp đồng và thuế khóa liên quan đến các hoạt động trên.

Ngôn ngữ hành nghề : tiếng Việt, tiếng Anh


< Trở về


Xem thêm
Đầu trang