Hồ sơ tuyển dụng

Hồ sơ tuyển dụng đòi hỏi cân nhắc nhiều yếu tố, không chỉ chủ trọng đến kinh nghiệm, động lực làm việc, hồ sơ cá nhân, mà còn chú trọng đến sự thích nghi và ý thức chịu trách nhiệm của ứng cử viên​.

Do tính chất quốc tế của công ty, vì vậy yêu cầu phải thành thạo tiếng Anh, trong văn nói lẫn văn viết.


Gửi chúng tôi Hồ sơ của bạn


Thực tập viên

Chúng tôi nhận thực tập đối với sinh viên đang đi học hoặc sinh viên mới tốt nghiệp có mong muốn được làm việc trong môi trường quốc tế.

Cám ơn bạn đã liên hệ với văn phòng chúng tôi thông qua website này.

TUYỂN THỰC TẬP SINH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, THỜI GIAN THỰC TẬP TỪ THÁNG 3 ĐẾN THÁNG 8.

Trước tiên, cám ơn bạn đã ứng tuyển vào công ty chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu trong 3 tháng mà bạn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía chúng tôi thì điều đó có nghĩa là hồ sơ ứng tuyển của bạn đã không được thông qua vào thời điểm đó.

Trừ phi bạn yêu cầu, nếu không thì chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong thời gian là 2 năm để có thể liên lạc với bạn nếu có cơ hội. Chúng tôi cũng thông báo với bạn rằng chúng tôi có quyền tiếp cận, điều chỉnh và xóa các thông tin về bạn phù hợp với quy định của pháp luật về “lưu trữ dữ liệu, hồ sơ và sự tự do” (ngày 6/1/1978).

Đầu trang