Alejandro RODRIGUIEZ HERRERA

Luật sư thuộc đoàn luật sư Madrid, Tây Ban Nha, Luật sư cộng tác, Phó Lãnh sự danh dự của Tây Ban Nha tại

 

 

 

 

Trade expert: financing and customs, Of Counsel

HR expert: Coaching & management, Of Counsel

Of Counsel, Civil law expert

Of Counsel, PharmaHealth expert

Luật gia

Minh Tuyen, NGUYEN THI

Luật gia

Hằng KIEU THU

Trợ lý và Phiên dịch

Dang Ha, Nguyen

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, Luật sư Cộng tác

Albert FRANCESKINJ

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Paris, Hội viên công ty

Caroline CHAZARD

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Paris, Hội viên công ty

Chuyên mục phụ

Đầu trang