Hội thảo diễn ra vào ngày 20 tháng 3 năm 2013 tại Paris, nhằm chuẩn bị cho DIễn đàn doanh nghiệp Pháp – Việt được tổ chức vào tháng 4 năm 2013 bởi Phòng Thương mại Paris (CCIP).


Hội thảo diễn ra vào ngày 20 tháng 3 năm 2013 tại Paris, nhằm chuẩn bị cho DIễn đàn doanh nghiệp Pháp – Việt được tổ chức vào tháng 4 năm 2013 bởi Phòng Thương mại Paris (CCIP). Hội thảo có sự tham gia của Ông Đinh Toàn Thắng, Bộ trưởng và Phó Đại diện Ngoại giao của Việt Nam tại Pháp

  • Caroline Chazard thuyết trình về “Làm cách nào để xuất khẩu vào Việt Nam?