Hội thảo diễn ra vào ngày 7/3/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia hội thảo có ông Lionel Gift, Giám đốc thương mại của Michelin Việt Nam thuyết trình về chiến lược nhân sự của công ty ông tại Việt Nam.


Hội thảo diễn ra vào ngày 7/3/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia hội thảo có ông Lionel Gift, Giám đốc thương mại của Michelin Việt Nam thuyết trình về chiến lược nhân sự của công ty ông tại Việt Nam. Ngoài ra có ông Albert Franceskinj, Fidal Asiattorneys, thuyết trình về tình hình người lao động nước ngoài ở Việt Nam hiện nay và mở rộng vần đề về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

  • Albert Franceskinj thuyết trình về đề tài: “Tuyển dụng người lao động nước ngoài – cập nhật về giấy phép lap động”.