Hướng dẫn kinh doanh “Đầu tư tại Singapore” 2008, 2009, biên soạn bởi Ủy ban kinh tế của Đại sứ quán Pháp tại Singapore, dưới sự chỉ đạo của Jean-Mari DEMANGE và đóng góp của Caroline Chazard.