Ngày 27 và 28/11/2011 tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur (Malaysia): có sự tham gia của Albert Franceskinj và Caroline Chazard với vai trò là cố vấn ngoại thương Pháp tại CCEF “Diễn đàn ASEAN lần thứ 10”.