Ngày 25/10.2012 tại Paris: tham gia hội nghị ASEAN do UBIFRANCE và Thượng viện tổ chức, với sự tham gia của bà Nicole BRICQ, Bộ trường Ngoại thương Pháp.