Hội thảo diễn ra vào ngày 24/1/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Albert Franceskinj, lần đầu tiên được mời đến hội nghị các doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2013 đã thuyết trình về Bộ luật lao động mới 2012 của Việt Nam


Hội thảo diễn ra vào ngày 24/1/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Albert Franceskinj, lần đầu tiên được mời đến hội nghị các doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2013 đã thuyết trình về Bộ luật lao động mới 2012 của Việt Nam (có hiệu lực vào ngày 1/5/2013)

  • Albert Franceskinj thuyết trình về đề tài: “Những điều cần lưu ý về Bộ luật lao động mới 2012”