Ngày 22.9/2011 tại TP.HCM: hội nghị bàn tròn CCIFV “Nghị định 46/2011 và những ảnh hưởng của nó đối với người lao động nước ngoài ở Việt Nam”.