Ngày 29 và 30/7/201 tại TP.HCM: Albert Franceskinj tham dự hội nghị bàn tròn do Diễn đàn doanh nghiệp châu Á tổ chức (Thái Lan): Luật lao động của Việt Nam và sự phát triển của nó.