Ngày 3/6/2010 tại TP.HCM: Albert Franceskinj thuyết trình về “Cập nhật Bộ luật lao động 2010”, tham dự Hội nghị bàn tròn của EuroCham với cùng chủ đề trên.