Ngày 2/3/2011 tại TP.HCM: Albert Franceskinj phồi hợp với Philippe Dendievel trình bày về tình hình cập nhật văn bản pháp ly trong khuôn khổ hội nghị bàn tròn do Ủy ban Nhân sự của CCIFV tổ chức