Hướng dẫn kinh doanh “đầu tư tại việt nam” 2012, 2013, bien soạn bởi Ủy ban kinh tế của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và UBIFRANCE.

View & Download