Ngày 2/11/2011 tại TP.HCM: Albert Franceskinj tham gia hội nghị do EuroCham/MUTRAP tổ chức với chủ đề “Xuất khẩu sang thị trường EU”. Sự kiện này là hoạt động cuối cùng trong dự án MUTRAP III của EuroCham “Năng lực xây dựng chính sach thương mại cho hiệp hội các doanh nghiệp Việt Nam”, do Liên minh Châu Âu (EU) khởi xướng, dựa theo Chương trình hỗ trợ thương mại đa phương III (MUTRAP III).