Với mục tiêu kích thích tăng trưởng nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam vừa ban hành nhiều chính sách hỗ các doanh nghiệp và người dân, trong đó tiêu biểu và đáng chờ đợi nhất là các chính sách về thuế.

FIDAL ASIATTORNEYS trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp những thông tin cập nhật quan trọng và hữu ích nhất về Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“Thuế TNCN”) và Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“Thuế TNDN”).

  1. Thuế Thu Nhập Cá Nhân: Tăng mức giảm trừ gia cảnh, mở rộng các khoản thu nhập không chịu thuế và được phép khai thuế theo quý.

Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân đã được Quốc Hội thông qua từ ngày 22/11/2012. Nhưng gần đây, Chính phủ mới ban hành Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013; và Thông tư 113/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thi hành Luật này. Các văn bản trên đã hướng dẫn nhiều nội dung có lợi hơn cho người đóng thuế và đơn giản hóa các thủ tục về thuế.

  1. Tăng mức giảm trừ gia cảnh

Từ ngày 01/07/2013, mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng cho mỗi cá nhân và mỗi người phụ thuộc được tăng lên như sau:

 

Trước 01/07/2013

Sau 01/07/2013

Giảm trừ cho bản thân

4.000.000 VND

9.000.000 VND

Giảm trừ cho người phụ thuộc

1.800.000 VND

3.600.000 VND

  1. Nới rộng tiêu chí người nộp thuế

Đối với người nước ngoài, nếu có số ngày cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày (thay vì 90 ngày như trước đây) thì được xem là đối tượng cư trú và nộp thuế TNCN tại Việt Nam. Cần lưu ý là dù trong trường hợp có cư trú tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm nhưng nếu không chứng minh được là đối tượng cư trú của nước nào thì người đó cũng bị xem là đối tượng cư trú tại Việt Nam và phải nộp thuế TNCN đối với phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú.

  1. Mở rộng khoản thu nhập không chịu thuế

Ngoài ra, một số khoản trợ cấp chủ yếu dành cho người lao động nước ngoài và lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài sẽ không phải tính vào thu nhập chịu thuế gồm: tiền trợ cấp vé máy bay khứ hồi về phép mỗi năm một lần; tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài học tại Việt Nam và con của người lao động Việt Nam học tại nước ngoài, từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông.

Đối với ngành dầu khí và khai khoáng, các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế cũng được tính vào thu nhập không chịu thuế TNCN.

  1. Được phép khai thuế TNCN theo quý

Về thủ tục khai thuế, kể từ ngày 01/07/2013, doanh nghiệp có thể thực hiên khai thuế TNCN theo quý nếu có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ hằng tháng dưới 50 triệu đồng và không thuộc các đối tượng phải khai thuế theo tháng khác. Quy định này nhằm đơn giản các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và tổ chức khi thực hiện khấu trừ thuế TNCN cho người lao động.

Nghị định 65/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 và Thông tư 113/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2013. Riêng đối với các quy định liên quan đến các chính sách về Thuế TNCN trong Luật Sửa Đổi Bổ Sung Một Số Điều của Luật Thuế TNCN và Nghị Định 65/2013/NĐ-CP được áp dụng kể từ ngày 01/07/2013. .

  1. Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp: áp dụng mức thuế suât 20% và 10%

Ngày 13/08/2013, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp và Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng.

  1. Áp dụng mức thuế suất 20%

Theo đó, các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2012 không vượt quá 20 tỷ đồng được áp dụng mức thuế suất 20% kể từ ngày 01/07/2013. Trường hợp nếu doanh nghiệp có tổng thời gian hoạt động kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế năm 2012 là dưới 12 tháng, hoặc có kỳ tính thuế trên 12 tháng, hoặc mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì căn cứ vào doanh thu bình quân của các tháng đã hoạt động. Nếu doanh thu bình quân này không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì được áp dụng mức thuế suất 20%.

Tuy nhiên, mức thuế suất 20% không áp dụng cho các thu nhập: thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn; chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ kinh doanh nhà ở xã hội); chuyển nhượng dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản, dầu khí; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài Việt Nam; thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt.

  1. Áp dụng mức thuế suất 10% đối với các thu nhập từ hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội

Bên cạnh đó, một số trường hợp đặc biệt được áp dụng mức thuế suất 10% như: thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ ngày 01/07/2013. Đây được xem là biện pháp tích cực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong tình hình thị trường bất động sản đang ảm đạm như hiện nay.

Nghị định 92/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/08/2013.

Trên đây là một số thông tin cập nhật quan trọng về thuế của chúng tôi, chúng tôi hy vọng các thông xin này sẽ hữu ích cho Quý doanh nghiệp. Xin vui lòng liên hệ với văn phòng FIDAL ASIATTORNEYS để được tư vấn chi tiết và chuyên sâu trong các vấn đề về thuế mà Quý doanh nghiệp quan tâm.

 Nguyen Hoang Minh Hai