Năm Pháp – Việt Nam, hoạt động do Việt Nam và Pháp cùng tổ chức nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, sẽ bắt đầu với Mùa nước Pháp tại Việt nam vào nửa cuối năm 2013, và tiếp tục với Mùa Việt nam tại Pháp vào nửa đầu năm 2014.
Năm Pháp-Việt Nam sẽ được đánh dấu bởi một loạt các sự kiện thuộc tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, giáo dục, hợp tác đại học và nghiên cứu, du lịch, thể thao, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đặc biệt là kiến trúc, mốt và thiết kế, và rộng hơn là toàn thể các trao đổi kinh tế giữa Pháp và Việt nam.
Năm Pháp-Việt Nam sẽ là dịp để phát huy đặc biệt thành quả của hoạt động hợp tác phi tập trung năng động và rất đông đảo trên khắp đất nước giữa các địa phương của hai nước. Năm Pháp-Việt Nam cũng sẽ dựa trên sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và cộng đồng người Pháp tại Việt Nam.
Cùng với mong muốn giới thiệu các yếu tố nổi bật về lịch sử, di sản và truyền thống của Pháp và Việt nam, Năm Pháp-Việt còn nhằm mục đích để hai nước cùng khám phá các khía cạnh đương đại nhất và sáng tạo nhất của nhau, cũng như tạo đà phát triển mới cho các hoạt động trao đổi cả trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế cũng như văn hóa, giáo dục, khoa học và thể thao
” – Benoît Paumier, Cao ủy – Điều phối viên Quốc gia Năm Pháp tại Việt Nam

(Nguồn: http://www.anneefrancevietnam.com/ )