0

2013: Năm Việt Nam – Pháp

“Năm Pháp – Việt Nam, hoạt động do Việt Nam và Pháp cùng tổ chức nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, sẽ bắt đầu với Mùa nước Pháp tại Việt nam vào nửa cuối [...]

0

Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Pháp

Hơn 500 doanh nghiệp Việt Nam và 120 doanh nghiệp Pháp sẽ tham gia “Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Pháp”, khai mạc vào ngày 8/4/2103 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn hướng đến việc tạo điều kiện [...]

0

CAMPUS INTERNATIONAL ASIA

Nằm trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp, vào ngày 7 đến ngày 10 tháng 4 năm 2013… Nằm trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập [...]