Nằm trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp, vào ngày 7 đến ngày 10 tháng 4 năm 2013…


Nằm trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp, vào ngày 7 đến ngày 10 tháng 4 năm 2013, Đoàn Luật sư Paris đã tổ chức một buổi họp mặt dành cho hơn 100 luật sư tại Đoàn Luật sư Pháp để trao đổi kinh nghiệm tai Pháp và Châu Á, cũng như cho các luật sư Việt Nam. Sự kiện này diễn ra tại Việt Nam, một đất nước theo hệ thống dân luật và là trung tâm của các nước đang phát triên, nơi rất gần gũi với hàng trăm luật sư từ Đoàn Luật sư Paris.

  • Albert Franceskinj thuyết trình về: “Những nguy cơ pháp lý tại Việt Nam: vấn đề và giải pháp”.